Mededeling: Reizen met de Regiotaxi i.v.m. Corona (update 6 mei 2020)

De Regiotaxi heeft in navolging van het kabinetsbesluit besloten in ieder geval tot 1 juni a.s. geen regiotaxiritten uit te voeren. Uitzondering hierop zijn medische ritten (van- en naar ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen) en noodzakelijke ritten naar de supermarkt in de woonplaats en direct terug. Deze ritten zullen worden uitgevoerd met  rolstoelbussen om de noodzakelijke ruimte tussen klant en chauffeur te kunnen waarborgen. Afhankelijk van beschikbaarheid kan het zijn dat bepaalde ritten hierdoor niet kunnen worden uitgevoerd. Voor pashouders met een indicatie Voorin en Geen Bus geldt ook dat alleen een rolstoelbus beschikbaar is. Komende weken zal duidelijk worden of en onder welke voorwaarden de Regiotaxi weer kan worden opgestart.