Hoe verloopt een rit?

De chauffeur kan zich een kwartier vóór tot een kwartier ná de gewenste vertrektijd bij u melden. Voor u betekent dit, dat u op tijd gereed moet zijn voor uw rit: een kwartier van tevoren dus! De chauffeur begeleidt u zonodig van deur tot deur en biedt indien nodig hulp bij het in- en uitstappen. Hierbij geldt dat de toegangsdeur zich aan de openbare weg moet bevinden.

Neem altijd uw vervoerspas mee

Bij het in- en uitstappen zal de chauffeur uw pas vragen. Zonder uw vervoerspas kunt u niet reizen! Om oneigenlijk gebruik van de Regiotaxi te voorkomen mag de chauffeur u vragen om naast uw pas ook een geldig legitimatiebewijs te tonen (dit dient u volgens de wet altijd bij u te dragen). De chauffeur zal de pas vervolgens door een kaartlezer halen. De pas wordt namelijk gebruikt om de taxirit te registreren.

Betaal contact of met uw pinpas

Daarna zal de chauffeur de eigen bijdrage met u afrekenen. In de Regiotaxi kunt u contant of met uw pinpas betalen. Indien u wenst kunt u van de chauffeur een vervoersbewijs ontvangen waarop uw reisgegevens en taxikosten staan vermeld.

Reserveren, en wat geeft u op?

Voor het reserveren van een rit, dient u minimaal twee uur voor de gewenste vertrektijd (maar liever eerder) de vervoerscentrale te bellen. Zij zijn bereikbaar op het volgende nummer: 088 – 235 80 10. Hierbij geeft u op:

 • uw naam;
 • uw pasnummer;
 • uw gewenste vertrektijd;
 • de plaats van vertrek;
 • uw bestemming;
 • of u gebruik wilt maken van de terugbelservice;
 • eventueel uw terugreis

Als WMO-pashouder geeft u aanvullend op:

 • hoeveel personen met u meereizen;
 • eventueel uw hulpmiddel (bijv. rolstoel);
 • of er een huisdier meereist;
 • wel of geen prioritaire rit (zie hieronder);

Prioriteitsrit

Als WMO-pashouder heeft u binnen Regiotaxi de mogelijkheid om een prioriteitsrit te bestellen. Dit zijn ritten met een garantie voor de aankomst tijd. Prioriteitsritten zijn alleen mogelijk voor theatervoorstellingen, kerkbezoek, huwelijk of uitvaart en moeten minimaal 2 uur voor het gewenste vertrek worden aangevraagd.

Gecombineerde ritten

De Regiotaxi haalt vaak meerdere mensen op tijdens een rit waardoor in één taxi meer passagiers tegelijk kunnen worden vervoerd. In dit geval is het mogelijk, dat de taxi u met een omweg naar uw bestemming brengt. Uiteraard zijn voor u hieraan geen extra kosten verbonden. De omweg mag niet meer tijd vergen dan uw normale reistijd + 50%.

Terugbelservice

Indien gewenst kunt u gebruik maken van een terugbelservice. Dit houdt in dat u 5 minuten voordat u wordt opgehaald wordt gebeld met de mededeling dat de taxi onderweg is. Voorwaarde hiervoor is dat u bereikbaar bent op een opgegeven telefoonnummer.

Informatie over Regiotaxi Voor verdere vragen of opmerkingen dan wel informatie over de Regiotaxi kunt u terecht bij het WMO-loket van uw gemeente of bij het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer.

Klachten

Ondanks dat zo zorgvuldig mogelijk afspraken rond het gebruik van de Regiotaxi worden nageleefd, kan het voorkomen dat u een klacht heeft over het vervoer. Mocht u klachten hebben over de Regiotaxi dan kunt u die indienen middels het klachtenformulier. Het is hierbij van belang om dit altijd zo snel mogelijk te doen.  Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht kunt u uw klacht indienen bij het klachtenmeldpunt van het Samenwerkingsverband.

Contactpersoon:  Albert van der Vlugt
Postbus 35
4530 AA Terneuzen
a.vandervlugt@terneuzen.nl

Veiligheid

U dient de aanwijzingen van de chauffeur op te volgen:

 • Het is verplicht om veiligheidsgordels te gebruiken; personen die weigeren de gordel te dragen worden niet vervoerd.
 • De klant mag bij het inrijden van de rolstoel blijven zitten.
 • Kleine kinderen mogen worden meegenomen in een daartoe geschikt kinderstoeltje of -zitje, dat met de gordels op de achterbank kan worden vastgezet. De chauffeur kan hierbij helpen, maar u dient zelf voor het stoeltje of zitje te zorgen.
 • Normale handbagage mag worden vervoerd, mits het door zijn aard niet lastig, hinderlijk, gevaarlijk of verboden is, dan wel aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging. Dit ter beoordeling van de chauffeur.
 • Alle voertuigen zijn rook-, alcohol- en muziekvrij.

Rollators

Indien u een rollator mee wenst te nemen in de taxi dient u dit te melden bij het reserveren van de rit. U mag kosteloos 1 rollator of 1 opvouwbare rolstoel of 1 opvouwbare buggy meenemen, als u dit van te voren, bij het reserveren van de rit heeft vermeld. Anders kan het namelijk voorkomen dat de taxichauffeur u niet mee kan nemen omdat er in de bagageruimte niet voldoende ruimte meer is om de rollator of een ander hulpmiddel op te bergen.

Aansprakelijkheid

De vervoerder is niet aansprakelijk voor vermissing van goederen of gelden en ontstane schade aan bezittingen gedurende ritten van de Regiotaxi .

Bagage

Handbagage mag gratis mee mits het klein van stuk is en eenvoudig en veilig op schoot past. Bagage mag niet lastig, hinderlijk, gevaarlijk of verboden zijn of aanleiding geven tot beschadiging of verontreiniging. Dit ter beoordeling door de chauffeur. Daarnaast mag men nog één stuk bagage meenemen dat  makkelijk in de kofferbak van een personenauto past.

Dieren

 • Huisdieren mogen enkel in een tas of kooi worden meegenomen in de taxi. Zij mogen niet op enigerlei wijze lastig zijn of hinderlijk zijn voor de reizigers of voor de chauffeur of lijden aan een besmettelijke ziekte, dit ter beoordeling van de chauffeur;
 • Blindegeleidehonden of andere hulphonden, als zodanig erkend, kunnen gratis meereizen;
 • Huisdieren in een tas of kooi, die op schoot kunnen worden vervoerd, kunnen gratis worden meegenomen;
 • U dient dit altijd van te voren bij het reserveren door te geven.

Afmelden van ritten

Gereserveerde ritten kunnen tot een uur voor de aanvang van het afgesproken tijdstip van vervoer worden afgemeld bij de vervoerder. Bij niet afmelding, dan wel te late afmelding zal de vervoerder u aansprakelijk stellen voor gemaakte kosten. De helft van het volle reizigerstarief van de bestelde rit + € 5,00 boete zal dan bij de eerstvolgende rit voldaan moeten worden alvorens u weer vervoerd wordt.

Gereed zijn voor vertrek

 • U dient binnen de mogelijke tijdsduur rondom de vertrektijd (een kwartier voor tot een kwartier na de afgesproken ophaaltijd) gereed te zijn voor vertrek, zodanig dat binnen twee minuten het vertrekadres kan worden verlaten;
 • U dient zelfstandig de deur van het vertrekadres te kunnen bereiken;
 • De chauffeur wacht vanaf het moment van aanbellen bij het vertrekadres maximaal twee minuten totdat u gereed bent voor vertrek;
 • Indien u niet binnen twee minuten na het moment van aanbellen gereed bent voor vertrek, mag de chauffeur zonder u vertrekken, waarbij de bestelde rit wel door de vervoerder in rekening mag worden gebracht (De helft van het volle reizigerstarief van de bestelde rit + € 5,00 boete) Dit bedrag zal dan bij de eerstvolgende rit voldaan moeten worden alvorens u weer vervoerd wordt.